Menu

A R T - C R U M B L E S # 9 heeft passionele multidisciplinaire kunstenaars en performers uitgenodigd, waaronder de kringleden Maria Bemelmans, Merel Holleboom, Marjorie Slooff en Gonda van der Zwaag, om (samen) absurdeske theatrale kunstzinnige projecten op locatie te creëren.

L 0 C A T I E editie #9 van Art-Crumbles vindt plaats op een intrigerend desolate plek in en rond het voormalige Han-gebouw aan de Van Schuylenburgweg in Nijmegen. De verlaten collegebanken, de lege lokalen, de monumentale aula en de overwoekerde buitenruimtes zijn het podium voor deze manifestatie. De bedoeling is dat de kunstenaars hun werk op locatie creëren.

I D E E is het publiek door een licht verduisterd gebouw te leiden, op diverse plekken zijn er eilandjes met theatrale kunst en theatraal belichte kunstuitingen en live performances te zien. De installaties, objecten en performances vormen een route door het gebouw. De toeschouwer hopt van sfeer naar sfeer.

W A N N E E R ? 3 november t/m 9 december 2012, openingstijden zaterdag en zondag van 19.00 u tot 22.30 u. Gezien de fantastische schetsen en plannen van de 33 kunstenaars is het streven voor Art-Crumbles #9 in ieder geval een bijzondere catalogus te creëren.

www.art-crumbles.nl