Menu

20120606GrVijversburgGrVijver1lowresExpositie Narcissus in Park Groot Vijversburg

Van 26 augustus tot en met 28 oktober 2012 vindt in Park Groot Vijversburg in Tytsjerk de tentoonstelling Narcissus plaats onder auspiciën van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers. Een externe commissie van deskundigen maakte een selectie van vijftien beeldhouwers, die elk met één a twee werken vertegenwoordigd zullen zijn. Als thema is gekozen voor de mythische figuur van Narcissus.

De deelnemende kunstenaars zijn Joost Barbiers, Maria Bemelmans, Gjalt Blaauw, Femke van Dam, Adri A.C.de Fluiter, Marieke Geerlings, Marco Goldenbeld, Merel Holleboom, Anki van de Kamp, Erik van Maarschalkerwaard, Rob Schreefel, Eja Siepman van den Berg, Dick Simonis, Lia Versteege en Gonda van der Zwaag, allen lid van de NKvB.

Locatie
Park Groot Vijversburg bestaat uit een negentiende-eeuwse villa, gelegen in een met veel zorg onderhouden park met slingerpaden, oude bomen en veel vijvers. Wat vijvers betreft doet het zijn naam eer aan. Het park rond de villa is vanouds gratis toegankelijk. Dat was de wens van de laatste bewoner, Age Looxma Ypeij, toen hij zijn bezittingen naliet aan Stichting Op Toutenburg, die landgoed en park tot de dag van vandaag beheert en onderhoudt. Een laagdrempelig, avontuurlijk park, met voor volwassenen en kinderen uitnodigende plekken, doorkijkjes en wandelmogelijkheden. De website van het park www.vijversburg.nl geeft er een goed beeld van.

Sinds 1997 organiseert de Stichting regelmatig exposities van ruimtelijk werk. Een curator nodigt daarvoor (inter)nationale beeldhouwers uit om voor een tijdelijke tentoonstelling rond een overkoepelend thema een installatie of object te leveren of te maken. Tot nu toe zijn er zes tentoonstellingen geweest, met tussenpozen van twee tot drie jaar.
Sinds 2000 is Stichting Op Toutenburg bezig met het realiseren van een belangrijke verbouwing en uitbreiding van zowel villa als park. In 2013 moet de uitbreiding zijn beslag hebben gekregen. Dit alles levert een pauze op in de organisatie van eigen tentoonstellingen. Het tentoonstellingsvoorstel van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers werd door de bestuurders dan ook positief ontvangen.
Het park biedt veel buitenlocaties, waaronder de vijvers. Daarnaast zijn er enkele binnenlocaties: in Villa Vijversburg en in het theehuis.  Verder zijn er in het park een aantal bijzondere plekken zoals een grot, een hermitage, een oranjerie en de blauwe koepel. 


Narcissus
Over Narcissus gaan veel verhalen, maar de bekendste versie is die van Ovidius. Narcissus was beeldschoon, en zou volgens een voorspelling een lang leven beschoren zijn, als hij maar nooit een blik op zichzelf zou werpen. Hij mocht zich niet spiegelen. Velen werden verliefd op hem, maar die liefde beantwoordde hij nooit. Bekendste afgewezen geliefde is Echo. Van haar bleef uiteindelijk alleen haar stem over. Ook met Narcissus liep het niet goed af. Het noodlot van Narcissus wilde, dat hij zich per ongeluk spiegelde in het water bij een bron. Hij werd direct zo verliefd op zijn eigen spiegelbeeld, dat hij ter plekke vastgekluisterd bleef en wegkwijnde. Precies daar, op die plek, kwam later de narcis tot bloei. De mythe van Narcissus is één van Ovidius’ “metamorfosen” ofwel gedaanteverwisselingen. In de literatuur en de beeldende kunst is het verhaal van Narcissus, dat zowel positieve als negatieve implicaties heeft, op verschillende manieren geïnterpreteerd. Stel je voor, dat Narcissus zich in één van de vele vijvers in Park Vijversburg spiegelt. Of in een van de pauwen in het park, die qua ijdelheid niet voor hem onderdoen. Of stel je de metamorfose van herfstig blad en rottende vruchten in de herfst tot uitbottende bomen in het voorjaar voor, met wie weet ergens aan het water een Narcis.

Stichting Beeldenpark Vijversburg
Swarteweisein 2
9255 JB Tytsjerk  
open dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur
toegang vrij