Menu

De aangifte inkomstenbelasting 2008 staat voor de deur. Lees hier de tips en andere wetenswaardigheden van onze adviseur Hana Blom; voor advies of informatie kun je haar vinden op Hana Blom Management www.hbmanagement.nl of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aangifte inkomstenbelasting 2008        

Het wordt weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting. Denk bij het inleveren van je gegevens aan:

¨   WOZ-waarde huis voor 2008; te vinden op de aanslag onroerend zaakbelasting die je in maart 2008 hebt ontvangen

¨   Alle jaaropgaven van werkgever(s) en uitkerende instanties

¨   Betaalde premies voor lijfrente

¨   Alle ziektekosten die niet vergoed zijn door je verzekeraar

¨   Polis zorgverzekering 2008 met specificatie van kosten aanvullende verzekeringen

¨   Jaaroverzicht van uw bank(en) met daarop het saldo per 31 december 2008

¨   Ontvangen dividend en ingehouden dividendbelasting

¨   Jaaroverzicht hypotheek

¨   Giften

¨   Pensioenoverzicht 2007 (alleen nodig als je lijfrentepremie hebt betaald of koopsompolis hebt gestort)

¨   Al het overige wat voor een correcte aangifte van belang zou kunnen zijn (als je twijfelt; beter te veel dan te weinig)

 

Zieketekosten: wat blijft aftrekbaar in 2009?

De volgende zorgkosten blijven, indien je boven de inkomensafhankelijke drempel uitkomt, aftrekbaar:

  genees- en heelkundige hulp;

  voorgeschreven medicijnen;

  extra kleding en beddengoed;

  niet-visuele hulpmiddelen; dieetkosten;

  kosten van vervoer; extra gezinshulp.

NB: De kosten voor tandarts, huisarts, fysiotherapeut en dergelijke blijven, in beginsel, gewoon aftrekbaar in 2009.

 

Wwft

Per 1 augustus 2008 is de Wwft in de plaats gekomen van de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT). Wwft staat voor Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Als belastingadvies- en administratiekantoor vallen wij ook onder deze wetgeving. Onze klanten ontvangen binnenkort hierover een toelichtende brief.

 

AOW, wat doen we er mee?

Eind 2008 werd een wetsvoorstel ingediend om de ingangsdatum van de AOW vrijwillig met maximaal 5 jaar uit te stellen, in ruil voor een hogere AOW-uitkering. Nu, slechts drie maanden later, wordt er in de Kamer gesproken over een ingang van de AOW op verplicht latere leeftijd. Weg keuze, weg compensatie. Reden: kredietcrisis. We wachten rustig op het volgende voorstel - maar vrezen dat het er niet beter op zal worden.

 

Willekeurig afschrijven en investeringsaftrek

Bij de willekeurige afschrijving wordt in totaal niet méér afgeschreven dan bij normale afschrijving, maar wel sneller (of langzamer). U mag over bijna alle nieuwe bedrijfsmiddelen die u dit jaar aanschaft, over 2009 en 2010 willekeurig afschrijven. Dit kan een belastingvoordeel opleveren. Deze regeling geldt niet voor o.a. gebouwen, personenauto's en 2e hands aankopen. Bij het indienen van de aangifte over het jaar 2009 hoeft u pas een keuze te maken. Te zijner tijd kunt u samen met ons kantoor bezien welke optie de voordeligste is. De belasting spreekt pas over een investering als het bedrijfsmiddel meer dan € 450 (exclusief btw) kost. Als in een jaar voor minimaal € 2.200 geïnvesteerd wordt, komt men in aanmerking voor een extra belastingaftrek van 25% van de investering; de zogenaamde investeringsaftrek.

 

Depositogarantiestelsel

Op 7 oktober 2008 is door de Minister van Financiën besloten de dekking op de tegoeden van rekeninghouders in Nederland voor een periode van één jaar te verhogen tot € 100.000 per persoon per bank. Gedurende deze periode garandeert het depositogarantiestelsel een bedrag van maximaal € 100.000 per persoon per instelling (ongeacht het aantal rekeningen). Het is nog niet bekend wat er na 7 oktober 2009 gaat gebeuren, hou dit in gedachten bij het afsluiten van langdurige deposito's.

 

Tips en trucs

Ö Met ingang van 1 januari 2009 zijn er twee regelingen waarbij de ondernemer geld kan lenen via de overheid. Het gaat om maximaal € 35.000 wat kan worden geleend via een microkrediet of door middel van een borgstelling door de overheid. Welke van de twee mogelijkheden op uw onderneming van toepassing is hangt af van de locatie van de onderneming. Geïnteresseerd? Kijk op http://www.eigenbaas.nl/ of vraag ons kantoor om advies.

Ö Naarmate de recessie toeneemt, wordt debiteurenbeheer steeds belangrijker: bewaak uw uitstaande facturen en neem tijdig maatregelen!