Menu
Hanna Blom, die onze administratie doet en ons financieel adviseert, strooit geregeld tips en adviezen rond. Dit keer tips over de nieuwe regeling voor spaartegoeden en die willen we je zeker niet onthouden in deze 'bange crisistijden'.

Het nieuwe depositogarantiestelsel

Nederland verhoogt de garantie op spaargeld per 7 oktober 2008 tot 100.000 euro. Wat houdt de nieuwe regeling precies in voor particulieren en kleine ondernemers?

Welke banken vallen onder het depositogarantiestelsel?

In Nederland gevestigde banken die een vergunning hebben van DNB vallen onder het depositogarantiestelsel. Banken die gevestigd zijn in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein en die in Nederland vanuit een bijkantoor werken, vallen onder het depositogarantiestelsel in hun land van herkomst. Als het depositogarantiestelsel in het land van herkomst een beperktere dekking kent dan het Nederlandse depositogarantiestelsel, dan bestaat voor deze bijkantoren de mogelijkheid om aanvullend deel te nemen aan het Nederlandse depositogarantiestelsel.
­
Voor banken die niet gevestigd zijn in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein en die in Nederland vanuit een bijkantoor werken, gelden afwijkende regels.

Welke producten vallen onder het depositogarantiestelsel?

Geld dat op lopende rekeningen, spaarrekeningen of bijzondere spaarrekeningen zoals termijndeposito's staat, vallen onder het depositogarantiestelsel. Aandelen of obligaties aan toonder vallen niet onder het depositogarantiestelsel. Of achtergestelde deposito's onder het depositogarantiestelsel vallen, moet per geval beoordeeld worden.

Welk type rekeninghouder kan een beroep doen op het depositogarantiestelsel?

Particulieren en kleine ondernemingen (te weten ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren) kunnen een beroep doen op het depositogarantiestelsel. Een kleine groep particulieren is uitgesloten van het depositogarantiestelsel. Onder deze groep vallen onder andere de bestuurders van de bank met betalingsproblemen, mensen die een belang hebben van vijf procent of meer in die bank of de directe familie van die personen. Ook bepaalde ondernemingen zijn uitgesloten van het depositogarantiestelsel, zoals financiële ondernemingen en overheden.

Welk bedrag wordt door het depositogarantiestelsel gegarandeerd?

Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van maximaal €100.000 per persoon per instelling (ongeacht het aantal rekeningen). In het geval van een en/of rekening van twee personen geldt dit maximum per persoon.

Wordt de (hypotheek)schuld verrekend met het tegoed?

Een minder bekend detail van de regeling is, dat voordat de aanspraak op de regeling wordt vastgesteld, er verrekend wordt. Dit houdt in dat de schulden per datum van toepassing van de noodregeling of faillietverklaring (zoals hypotheek of consumptieve kredieten) van een depositohouder worden verminderd met de bij de bank uitstaande deposito's (o.a. spaargelden en rekeningcourant tegoeden) van deze depositohouder. Wat er daarna aan positief depositosaldo overblijft, kan worden geclaimd bij het garantiestelsel tot het maximum van de dekking.

Wie betaalt het Nederlandse depositogarantiestelsel?

De Nederlandsche Bank zorgt voor de vaststelling en betaling van de uitkeringen door het Nederlandse depositogarantiestelsel en slaat vervolgens het door haar betaalde bedrag om over de deelnemende banken, naar rato van hun bedrijfsomvang.

Binnen welke termijn moet er worden uitgekeerd?

Het Nederlandse depositogarantiestelsel moet in principe binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag uitkeren. Deze maximale uitkeringstermijn van drie maanden is een Europese regel die dus ook geldt voor depositogarantiestelsels in andere EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. In bijzondere gevallen kan die termijn worden verlengd.

[ Bron: Hanna Blom en het Ministerie van Financiën ]