Menu

Met ingang van 26 juni 2008 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een nieuwe 'modelovereenkomst Gemeentelijke beeldende kunstopdracht'. Niet alleen biedt die overeenkomst gemak en houvast voor gemeenten, ook de professioneel beeldend kunstenaar kan er zijn voordeel mee doen, wanneer hij/zij de inhoud van die modelovereenkomst kent. De modelovereenkomst is op te halen bij http://www.vng.nl/eCache/DEF/79/851.html

Op vrijdag 5 maart 2010 heeft het bestuur van de NKvB contact gehad met een jurist die aangaf dat het standaardcontract van de VNG de eigen belangen van de gemeente uitstekend behartigt, maar dat doet ten koste van de belangen van de kunstenaar. Een aantal voorzieningen in dat contract kan erg negatief uitpakken voor de betrokken kunstenaar.

De Nederlandse Kring van Beeldhouwers is op geen enkele manier betrokken geweest bij de opstelling van dit contract. In afwachting van de juridische adviezen die de NKvB zal gaan inwinnen, waarschuwt het bestuur de leden voor het tekenen van dit contract altijd een jurist te raadplegen.