Menu
Een leesbare en begrijpelijke omschrijving over de toepassing van het 9%- of 21%-tarief omzetbelasting is hier te vinden:
https://beeldrijk.org/bibliotheek/kunst/kunst-en-belasting/beeldende-kunst-belast-met-9-of-met-21-btw/
De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen hebben de contouren geschetst van een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. Belangrijk kenmerk van deze pensioenregeling is vrijwilligheid. Deelnemers kunnen zelf bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. Dit mag ook flexibel, gezien de wisselende inkomsten van zzp'ers.

deolifantnijmegen.jpgKunstenaarscentrum De Olifant is de enige instelling in Nederland waar professionele kunstenaars zelf brons en aluminium kunnen gieten. Niet alleen kunstenaars uit Nijmegen en omgeving, maar uit het hele land en zelfs van over de grens, komen naar De Olifant om hun werk te realiseren.

 

Als er iets erg irritant is dan zijn het klanten die niet betalen en dat je achter je geld aan moet. Negatieve, nutteloze energie waar je helemaal niks aan hebt... Je hebt een product of dienst geleverd en alles was in orde en vervolgens betaalt de klant zijn rekening maar niet. Wat moet je doen om er voor te zorgen dat je toch het geld binnen krijgt, zonder er zelf maanden achteraan te moeten bellen, mailen en brieven sturen? Een goed debiteurbeleid kan hier heel veel tijd en ergernis voorkomen.

Met ingang van 26 juni 2008 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een nieuwe 'modelovereenkomst Gemeentelijke beeldende kunstopdracht'. Niet alleen biedt die overeenkomst gemak en houvast voor gemeenten, ook de professioneel beeldend kunstenaar kan er zijn voordeel mee doen, wanneer hij/zij de inhoud van die modelovereenkomst kent. De modelovereenkomst is op te halen bij http://www.vng.nl/eCache/DEF/79/851.html

Op vrijdag 5 maart 2010 heeft het bestuur van de NKvB contact gehad met een jurist die aangaf dat het standaardcontract van de VNG de eigen belangen van de gemeente uitstekend behartigt, maar dat doet ten koste van de belangen van de kunstenaar. Een aantal voorzieningen in dat contract kan erg negatief uitpakken voor de betrokken kunstenaar.

De Nederlandse Kring van Beeldhouwers is op geen enkele manier betrokken geweest bij de opstelling van dit contract. In afwachting van de juridische adviezen die de NKvB zal gaan inwinnen, waarschuwt het bestuur de leden voor het tekenen van dit contract altijd een jurist te raadplegen.