Menu
Vanaf zaterdag 6 juli tot en met zondag 1 september zal de expositie Beelden op de Scheldeboulevard plaatsvinden  op en om de Scheldeboulevard in Terneuzen.
Met werk van kringleden: Ton KalleMari Shields en Niels Lous

www.beeldenopdescheldeboulevard.nl

Opening Beelden op de Scheldeboulevard 2013
Met gepaste trots organiseren de gemeente Terneuzen, Centrum Management Terneuzen, het
kunstenaarscollectief van Joseph Pannecoucke en de Werkgroep Nieuwe Beelden dit jaar de 14e
editie van
Beelden op de Scheldeboulevard.
Beelden op de Scheldeboulevard zal plaatsvinden vanaf zaterdag 6 juli tot en met zondag 1 september op en
om de Scheldeboulevard in Terneuzen.
Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn op de openingsreceptie van de beeldenroute op
zaterdagavond 6 juli om 19.30 uur in de publiekshal (tentoonstellingsruimte) in het stadhuis in
Terneuzen (Stadhuisplein 1, Terneuzen).
Wij hopen u te mogen ontvangen op 6 juli!
Hoogachtend,
Het College van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen

XII International Forum
Sculpture lives on: from modernism to globalization

3 - 5 October 2013
Netherlands

REGISTRATION

Registration Deadline: 9 September 2013
Earlybird rate until 15 July 2013
Program curator: Anne Berk

sculpture network's International Forum is a networking opportunity for curators, artists, museum experts, gallerists, collectors and friends of the art; where they can meet, exchange and further acquire professional knowledge of contemporary sculpture.

AANKONDIGING | VOOR DE AGENDA

 

Paradisodebat 1 september 2013

 

TRANSITIE
Kunst en cultuur voor een veranderende samenleving

 

De snel veranderende samenleving plaatst ons voor nieuwe vraagstukken en maakt gebruik van nieuwe structuren en communicatiekanalen. Hoe willen we onze toekomst vormgeven en welke rol hebben kunst en cultuur daarin?

 

Met een blik van buiten gaan we onder leiding van Ruben Maes in gesprek met Bas Haring(volksfilosoof), Jeroen Everaert (The Mothership) en wordt een licht geworpen op het waarom van deRabo Kunstcollectie.

 

Minister Jet Bussemaker trapt af en gaat dieper in op haar visie.Traditioneel zullen decultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer en de cultuurwethouders uit de diverse regio’s zich in het debat roeren.

 

Nadere programmadetails volgen

 

PARADISO
Zondag 1 september 2013
Weteringschans 6-8 1017 SG  Amsterdam
16.00 -18.00 uur (zaal open 15.30 uur)

Uitnodiging
 
 
 
De stichting Wilheminaring nodigt u, mede namens het gemeente­bestuur van Apeldoorn, van harte uit voor de feestelijke onthulling van het beeld 'Kringloop' van Piet Slegers, winnaar van de Wilhelminaring 2011.
 
 
DE FEESTELIJKE ONTHULLING IS VRIJDAG 28 JUNI 2013 OM 16.00 UUR IN HET SPRENGENPARK IN APELDOORN
 
 
 
Programma
 
Hans Esmeijer, voorzitter van de Stichting Wilhelminaring, heet iedereen welkom
Jan van Uzendoorn, beeldend kunstenaar en adviseur beeldende kunst, geeft een toelichting op het werk van Piet Slegers
Mischa Andriessen draagt het gedicht 'Ouroboros' voor
Drs. J.C.G.M. Berends MPA, burgemeester van de gemeente Apeldoorn, onthult het werk van Piet Slegers
 

Ouroboros
 
In deze glans kan niets blijven
wat het was, aangenaam en glad.
Je vingers glijden tot ze aankomen,
waar ze begonnen, een vertakking
uit zichzelf afkomstig - een signaal
dat zich herhaalt tot het wordt gekend:
tenslotte is alles open en sluit zich
alleen bij het einde van de cirkeling.
Je kijkt er doorheen en herziet jezelf.
 
Mischa Andriessen
 

Op woensdag 19 juni 2013 vond het Tweede Kamerdebat plaats over onder andere de Visiebrief en de Museumbrief van minister Bussemaker.

BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN

Waardering voor visiebrief

Er was kamerbrede waardering voor de Visiebrief van de minister. Alleen Mona Keijzer (CDA) ging echt in op de intentie van de minister om een dialoog over de maatschappelijke waarde van kunst te voeren. ‘Durft de minister ook een debat aan over morele waarden?’ vroeg zij. Er waren vragen over de besteding van extra middelen: hoe rijmt zich dat met het strenge financiële beleid van vorig jaar en waarom is er geen aandacht voor culturele instellingen waar te hard op is bezuinigd? En hoe rijmt zich dat met het spreidingsbeleid? Tamara Venrooy (VVD ) waarschuwde voor incidentele reddingsoperaties zoals met Metropole Orkest en KIT: het zet volgens haar de deur open voor lobby voor redding van individuele instellingen. De minister antwoordde dat ze ondernemerschap echt wil doorzetten. Het kamerlid vroeg zich af wat de gevolgen straks zijn voor de cultuurbegroting.

 

Collectie en museum van Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) gered

OCW haalt € 5,5 miljoen uit het aankoopfonds om de collectie en bibliotheek van het KIT aan te kopen (2016). Minister Ploumen stelt tweemaal (2014 en 2015) € 5,5 miljoen euro beschikbaar voor het Tropenmuseum. Hiermee is het voortbestaan van collectie en bibliotheek tot 2017 gegarandeerd. Daarna komen museum en bibliotheek ten laste van de cultuurbegroting.

Aan toekenning van het bedrag worden strenge voorwaarden verbonden. Voor de Cultuurnotaperiode 2017-2021 worden Tropenmuseum, Museum Volkenkunde en het Afrikamuseum gevraagd één aanvraag in te dienen. De minister verwacht dat het subsidiebedrag dan flink omlaag kan. 


Cultuurkaart voor 10 jaar veiliggesteld

De Tweede Kamer stemt in met financiering van de cultuurkaart voor 10 jaar. Deze termijn stelt zowel het onderwijs als de culturele sector in staat om structureel beleid te maken. De minister heeft hier € 50 miljoen voor nodig en heeft alvast € 39 miljoen beschikbaar gesteld uit de frictiekosten. Er waren veel vragen over de financiering, met name bij de VVD, maar de Kamer ging toch akkoord.

 

Toezeggingen en afspraken

> Minister Bussemaker:

Zal in een brief uitleggen wat er precies is afgesproken over het KIT: de voorwaarden voor toekenning voor subsidie t.b.v. de museumcollectie en bibliotheek;

Komt in het najaar met een voorstel voor een erfgoedwet;

Schrijft in het najaar een brief over het culturele bestel;

Heeft toegezegd dat de gemeente Ruinerwold  geen beschermd dorpsgezicht wordt;

Werkt samen met de fondsen voornemens uit om zichtbaarheid van de cultuursector te vergroten en het bereiken van nieuwe doelgroepen en talentontwikkeling te stimuleren.

> Staatssecretaris Dekker schrijft een brief over het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) in het voortgezet onderwijs.

> Aan het eind van het jaar verschijnt Cultuur in Beeld, met cijfermatige monitoring van ontwikkelingen in de sector.

> D66 heeft een VAO (Voortgezet Algemeen Overleg) over de filmtop aangekondigd.

> D66 heeft toegezegd met een notitie te komen om kunstroof beter te kunnen bestrijden.

> Het ministerie stuurt op korte termijn een overzicht met toezeggingen, voorzien van data, aan de Tweede Kamer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PERSBERICHT AMSTERDAM, 18 JUNI 2013

BRIEF AAN TWEEDE KAMER VOOR DEBAT MORGEN

Kunsten '92 pleit voor Deltaplan voor cultuureducatie

De ambitie van minister Bussemaker om Nederland in 2020 de meest creatieve industrie van Europa te laten zijn vraagt om een radicalere aanpak dan zij in haar visiebrief voorstelt. Het behoud van de cultuurkaart is een belangrijke stap, maar niet voldoende om het tij te keren. In een brief aan de Tweede Kamer pleit Kunsten '92 daarom voor een Deltaplan voor cultuureducatie.

Binnen de scholen is veel vakmanschap en expertise wegbezuinigd, in veel gemeenten wordt de lokale infrastructuur voor cultuureducatie en amateurkunst in rap tempo afgebouwd. En de verwachting is dat volgend jaar de gemeenten nog meer gaan bezuinigen. Als de minister echt iets wil bereiken is een inhaalslag nodig voor binnenschoolse en buitenschoolse cultuureducatie, in samenwerking met lagere overheden.

Kunsten '92 is overigens positief over de Visiebrief van de minister en hoopt dat de minister de erin slaagt politici op lokaal niveau voor haar visie en uitgangspunten te winnen. Dan ligt daar, met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen, misschien nog wel haar grootste kans van slagen.

Op woensdag 19 juni vindt om 13.30 het debat in de Tweede Kamer plaats over o.a. de Visiebrief en de Museumbrief van minister Bussemaker.

Voor meer informatie: www.kunsten92.nl

Subcategorieën