Menu

Het Raam wil een ‘environment databank’  
Ook in de beeldende kunst leeft het milieubewuste denken. Het Venlose Kunstenaarsinitiatief Het Raam wil er een speciaal archief, een ‘environment databank’, voor opzetten en roept kunstenaars op hun ideeën en documentatie in te zenden.

 


 

Het milieu krijgt de laatste jaren veel aandacht. Steeds meer mensen zien in dat het niet meer dan noodzaak is dat we zoeken naar oplossingen en technieken die geen negatieve gevolgen hebben voor de medemens of het milieu. Het opraken van fossiele brandstoffen, de opwarming van de aarde, milieuvervuiling, het kappen van regenwouden, de dreiging van voedseltekorten etc., het zijn allemaal zaken die om werkelijk vernieuwend denken vragen.

Kan de beeldende kunst hierin een rol spelen? Stichting Het Raam denkt van wel. De beeldende kunst is immers bij uitstek het domein waar vernieuwingen kunnen doorbreken. In het verleden gaven schilders en beeldhouwers bovendien veel meer uitdrukking aan ‘de universele mens', de kunstenaar was ook uitvinder, wetenschapper, denk maar aan iemand als Leonardo da Vinci. Het Venlose Kunstenaarsinitiatief pleit ervoor een podium te creëren voor kunstenaars die vanuit een milieubewust of ecologisch perspectief werken. Door het opzetten van een archief, een ‘environment databank' ontstaat er vanzelf een aanspreekpunt voor partijen die gebruik kunnen maken van de ideeën en bijdragen van deze groep kunstenaars.

 

De wereld om ons heen verandert voortdurend, op grote en kleine schaal: politieke, sociale, wetenschappelijke en religieuze ontwikkelingen bepalen het aanzien van onze omgeving. Het Raam opereert al jarenlang in de openbare ruimte, en richt zich op het alom aanwezige maar ongrijpbare karakter ervan. Kunst in de openbare ruimte kan de argeloze voorbijganger kortstondig uit balans brengen, zijn of haar gedachten zullen voor even veranderen. Het gedrag zelf zal niet meteen veranderen. Maar kunst die laat zien dat wij de aarde vervuilen kan ons ervan bewust maken hoe belangrijk het is dat wij de aarde beschouwen als een tijdelijke verblijfplaats. Na ons moeten er weer andere ‘reizigers' kunnen verblijven.  

 

Het Raam roept kunstenaars op documentatie in te zenden. Na selectie zullen in beginsel tien kunstenaars worden uitgenodigd hun idee verder uit te werken. Zowel globaal als lokaal gerichte voorstellen zijn welkom. Lokaal gerichte voorstellen moeten bij voorkeur specifiek op de situatie in de regio Venlo in gaan. De documentatie dient vergezeld te gaan van een cv,  relevant fotomateriaal en, in maximaal vijftig woorden, een eerste denkkader. Geselecteerde kunstenaars ontvangen een conceptvergoeding van 400 euro en worden opgenomen in het archief. Bovendien is er het voornemen een publicatie uit te brengen en een aantal presentaties te houden. Ook utopische ideeën zijn van harte welkom, maar wanneer er haalbare concepten bij zijn zal in overleg met de betrokken kunstenaar worden geprobeerd om deze concreet uit te laten voeren. 

 

Meer informatie over het project is te vinden op www.stichtinghetraam.nl of bij Mieke Smits tel. 077-3268181