Menu

Het PhDArts programma voor Onderzoek in en door de Kunsten biedt kunstenaars de mogelijkheid een internationaal promotietraject te volgen in de beeldende kunst en vormgeving. PhDArts is een samenwerking van de Academie der Kunsten van Universiteit Leiden en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

PhDArts is een platform voor kunstenaars die onderzoek willen doen naar de verbinding tussen theoretische reflectie en hun artistieke praktijk. Samen met stafleden, promotiebegeleiders en gastdocenten vormen de promovendi van PhDArts een inspirerende en uitdagende onderzoeksomgeving. Het unieke karakter van PhDArts creëert nieuwe mogelijkheden voor kunst en haar beoefenaren door voortdurend de bestaande grenzen tussen de disciplines van kunsttheorie en kunstpraktijk te betwisten en te doorbreken.

Doctoraatstraject – Onderzoek in en door de Kunsten

Iedere kunstenaar kent het moment waarop de materie of de partituur waarmee gewerkt wordt het (her)scheppingsproces gaat beïnvloeden. Het onderzoek in de kunsten brengt dit proces aan de oppervlakte, met als doel het te verdiepen. Het onderzoek bestaat daarom altijd uit twee componenten: een artistieke en een theoretische component. Het onderzoek in de kunsten (in tegenstelling tot onderzoek naar de kunsten, zoals bijvoorbeeld kunstgeschiedenis) kent geen vastgesteld doel of verwacht eindresultaat, en is evenmin gebaseerd op een voorgeschreven methodiek. Kunstenaars ontwerpen doorgaans hun eigen werkmethoden. Het onderwijs in Onderzoek in en door de Kunsten laat daarom ruimte voor een diversiteit aan onderzoeksmethoden. Openheid, analyse, complexiteit, twijfel en onzekerheid kenmerken dit type onderzoek.

De promovendi leren eigen vormen en criteria ontwikkelen waaraan het onderzoek dient te voldoen. Dit is echter niet strikt subjectief. De promovendus leert om de eigen overwegingen en criteria te beargumenteren en te communiceren met anderen. Het resultaat van het onderzoek is in de eerste plaats een artistiek product: een kunstwerk of een herschepping van een kunstwerk.

Promotieopleiding

De promotieopleiding kent naast, de individuele begeleiding door het begeleidingsteam, een  promotieopleiding die ten doel heeft de intellectuele en artistieke uitwisseling tussen promovendi te bevorderen. De promotieopleiding wordt jaarlijks aangeboden en bestaat uit: een intensieve cursus Esthetica en werkcolleges - een meerdaagse thematische workshop - onderzoekspresentaties door promovendi - Studiedagen. De promovendi worden aangemoedigd nieuw werk te exposeren, teksten over het eigen werk en het onderzoek te publiceren, en te participeren in symposia, conferenties en andere evenementen. De promotieopleiding wordt afgesloten met een presentatie en een openbare verdediging van de resultaten van het onderzoek.

Toelatingseisen

Voor toelating tot het promotietraject is een hoogstaand niveau van kunstenaarschap een eerste vereiste. Daarnaast wordt van de aspirant-promovendus een uitgebreid onderzoeksvoorstel gevraagd, waarin onderzoeksthematiek en een onderzoeksplan duidelijk staan omschreven. Ook dient in de aanvraag de relatie tussen de kunstpraktijk en de theoretische reflectie te worden aangetoond. Er wordt verwacht dat het onderzoek bijdraagt aan de kennis van kunst en vormgeving en aan het internationale forum van het onderzoeksveld. Van de onderzoeker wordt verwacht dat hij zich bevindt in de voorhoede van zijn onderzoeksterrein. Kandidaten moeten een master/meestergraad in de kunsten hebben behaald of een vergelijkbaar niveau kunnen aantonen.

GEÏNTERESSEERD?

Ga voor meer informatie over het programma en aanmeldingsprocedures naar www.kabk.nl en www.phdarts.eu