Menu
In het kader van De Meent vinden er van 13 mei tot en met 10 juni 2012 wekelijks Open Huis-evenementen plaats in de Inkijk te Amsterdam. Iedere zondagmiddag nodigt De Meent uiteenlopende sprekers uit om verschillende aspecten van gemeenschappelijk eigendom te bespreken.

Transparantie en het delen van kennis + Hoe de regelgeving naar eigen hand te zetten?

Bik van der Pol, Justus Uitermark & Henk Ovink

Verregaande overheidsbemoeienis en in steeds grotere mate privatisering, maken dat er weinig ruimte is voor alternatieve invulling van de stad. Om deze ruimte toch te creëren is het van belang de regelgeving die het stedelijke landschap bepaald te ontrafelen, meer direct democratisch gebruik van de stad zichtbaar te maken en deze vervolgens als zodanig te benutten. Samen met Bik van der Pol, Justus Uitermark en Henk Ovink gaan we in gesprek over de wijze waarop we burgers meer invloed kunnen uitoefenen op - en zeggenschap hebben over - de ontwikkeling van het stedelijke landschap.

Het kunstenaarsduo Bik van der Pol onderzoekt het vermogen van kunst om kennis te produceren en over te dragen. Op basis van onderlinge samenwerking en uiteenlopende onderzoeksmethoden verkennen zij hoe situaties binnen een bepaalde context geactiveerd kunnen worden. Zij creëren platforms voor diverse soorten van communicatieve activiteiten.

Justus L. Uitermark is hoogleraar samenlevingsopbouw Erasmus Universiteit Rotterdam en richt zich op veranderingen in de samenstelling van de samenleving met speciale aandacht voor stedelijke vernieuwing, alsook op de wisselwerking tussen offline en online gemeenschapsvorming.

Henk Ovink is directeur Ruimtelijke Ontwikkeling van het ministerie van I&M (Infrastructuur en Milieu). Ook is hij curator van de 5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam: Making City, een tentoonstelling waarin wordt onderzocht op wat voor manier er meer ruimte kan ontstaan voor initiatieven die niet uit de koker van een (rijks)overheid komen (nu te zien in het NAi).

zondag 3 juni 2012 van 15:00 - 18:00 uur - De Inkijk, Stadhouderskade 46 te Amsterdam - Toegang: gratis

www.meent.nu

lees meer