Menu

Aanmeldingsformulier aspirantlid

van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers

 

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Atelieradres:

Telefoon:

Mobiel:

Emailadres:

Website:

Bankrekening:

Geboortedatum:

Opleiding:

Jaar afstuderen:

 

Ik ben op de hoogte van de voorwaarden en kosten die aan het aspirantlidmaatschap van de NKvB verbonden zijn. Ik heb alle lidmaatschapsinformatie gelezen en weet dat ik mij binnen twee jaar na acceptatie moet aanmelden voor kostenloze ballotage om mijn lidmaatschap voort te kunnen zetten als volwaardig werkend lid. Ik wacht met betaling van de contributie op de acceptgiro van de penningmeester van de NKvB.

 

 

(plaats)................................................... (datum)....................................

 

(handtekening) ....................................................

 

Print dit formulier en stuur het volledig ingevuld en ondertekend, samen met een kopie van het eindexamendiploma, per post naar:

 

Penningmeester van de NKvB

Frode Bolhuis

Jan Tooropstraat 1

1062 BK Amsterdam