Menu
Stichting Kunst in de Heemtuin roept kunstenaars op een voorstel te mailen voor deelname aan de beeldententoonstelling Heemtuin Verbeeld

Thema van de tentoonstelling in 2015 is Overbruggen

De Heemtuin is doorkruist met sloten, beek en vijvers. Het is een inspirerende plek om vanuit de beeldende kunst iets te doen met het water en het overbruggen van dat water. De stichting wil met dit thema ook aandacht vragen voor het belang om in de huidige maatschappij tegenstellingen te overbruggen en verbinding en toenadering tot stand te brengen. Verbinding tussen jong en oud, arm en rijk, groot en klein. De tentoonstelling in de Heemtuin zelf is een fraai voorbeeld hoe natuur en cultuur met elkaar verbonden kunnen worden. Met het thema Overbruggen dagen we de kunstenaars uit om via een samenspel tussen kunst en natuur, de tegenstellingen en verbindingen in onze veranderende maatschappij te verbeelden in de Heemtuin.

Mailen van voorstellen, inclusief documentatie, vóór 22 februari: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voor informatie over Kunst in de Heemtuin :   

Aris de Bakker – projectleider – 06-40572475

Download:

Oproep kunstenaars Heemtuin VIII

Heemtuin Leiderdorp , algemene informatie

Alle info is te vinden op www.kunstindeheemtuin.nl