Menu
20140807opencallmondriaanfondsOpen call: Talentontwikkeling in Internationale Context

Deadline: 12 september 2014

Stage lopen bij een  buitenlandse kunstenaar?  Een bijzondere techniek leren? Kennis opdoen bij een buitenlands instituut? Het Mondriaan Fonds biedt kunstenaars en bemiddelaars de kans om de eigen praktijk te verdiepen en hun talenten verder te ontwikkelen.

Het Mondriaan Fonds heeft van het Ministerie van OCW extra middelen gekregen en een nieuwe regeling opgezet: de Bijdrage Talentontwikkeling in Internationale Context. Deze bijdrage is bestemd voor veelbelovende beeldend kunstenaars en bemiddelaars op het gebied van  hedendaagse kunst of cultureel erfgoed. Wie aan de voorwaarden voldoet kan bij het fonds een voorstel indienen om bijvoorbeeld stage te gaan lopen of een leerplek aan te vragen bij een gerenommeerde kunstenaar of instelling in het buitenland.
Zowel startende als bewezen talenten komen in aanmerking. Tot en met 2016 zijn ongeveer vier plekken per jaar beschikbaar. De stage of leerplek moet ruimte bieden voor de ontwikkeling van het eigen werk en natuurlijk moet er ook voldoende wisselwerking zijn met de kunstenaar of de partij waarbij het project plaatsvindt.

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. Het bedrag bestaat uit een tegemoetkoming in de projectkosten en/of een door het Mondriaan Fonds vastgestelde standaardbijdrage. De deadline voor het aanvragen van deze nieuwe bijdrage is 12 september 2014.

Onlangs hebben beeldend kunstenaar Marijn van Kreij en curator Christiane Berndes (Van Abbemuseum) bij wijze van pilot een bijdrage ontvangen.
Marijn van Kreij kreeg een bijdrage voor een geconcentreerde studieperiode in Glasgow. Het is vooral de  bijzondere kunst- en muziekscene die zich zelfstandig, los van de waan van de dag, heeft ontwikkeld, wat hem in deze stad aantrekt. Tevens wil hij Richard Wright gaan bezoeken. Van Kreij is geïnteresseerd in de werkwijze van deze Schotse kunstenaar  en in de kritische positie die hij inneemt ten aanzien van zijn eigen kunstproductie en de kunstmarkt.
Christiane Berndes gaat drie werkbezoeken afleggen aan Museo nacional centro de arte Reina Sofia in Madrid, Moderna Galerija in Ljubliana en SALT in Istanbul. Doel van de bezoeken is om nieuwe verzamelstrategieën te ontwikkelen en onderzoeken. Zij gaat dit doen met hulp van twee mentoren, Barbara Steiner en IRWIN. Barbara Steiner was directeur van de Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig en heeft daar een aantal experimentele en kritische programma’s ontwikkeld rond de collectie van deze instelling. Belangrijke thema’s waren de samenwerking van het museum met private partijen (verzamelaars, galeristen) en de relatie met de stad. IRWIN is een kunstenaarscollectief uit Ljubljana. Ze werken samen sinds 1983 en vertalen hun ideeën in kunstwerken, installaties, tentoonstellingen, performances en projecten zoals de oprichting van een eigen NSK staat. Ze hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het in kaart brengen van de Oost-Europese kunstgeschiedenis die voor 1989 niet bestond en richtten in Ljubljana een academie op. Ze zijn zeer goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de kunst en kunstinstellingen in Oost-Europa. Zij kunnen Berndes verwijzen naar interessante visies op dit gebied en haar feedback geven.

Kijk hier voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure www.mondriaanfonds.nl