Menu

Het bestuur ontving recent onderstaande uitnodiging van Pulchri Studio in Den Haag. Let op de deadline en het feit dat er betaald moet worden voor deelname aan deze expositie. Hoewel de Kring zich altijd op het standpunt stelt dat de kunstenaar betaald dient te worden voor deelname aan een tentoonstelling, maken we hier een uitzondering omdat Pulchri on na aan het hart ligt en de plek, het tijdstip en de omgeving te bijzonder zijn.

Den Haag, april 2014

 Jeux d’esprits: sculptures

 Aan de leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers en de kunstenaarsleden van Pulchri

  

Geacht lid,

Zoals gebruikelijk zal ook deze zomer  het Lange Voorhout in Den Haag weer het podium zijn voor een aantal buitenlandse beeldhouwers. Dit jaar staat Den Haag Sculptuur in het teken van Frankrijk en zal driedimensionaal werk van Franse kunstenaars te zien zijn van begin juni tot begin september. Deze  tentoonstelling wordt feestelijk geopend en zal naar verwachting veel publiciteit krijgen en vele  bezoekers trekken.

Pulchri Studio, centraal gelegen aan het Lange Voorhout, zal - evenals voorgaande jaren - aansluiten bij deze internationale manifestatie. In de periode van 12 juli tot  en met 3 augustus zal  binnen haar muren werk worden getoond van Pulchri-leden en andere Nederlandse beeldhouwers.

Graag willen wij u uitnodigen aan deze expositie deel te nemen met driedimensionaal werk in ruime zin.  Het aantal inzendingen per deelnemer is maximaal twee. Gedacht wordt aan klein en middelgroot plastiek, dat geschikt is voor verkoop tijdens deze groepsexpositie. De kosten van deelname zullen, afhankelijk van het aantal deelnemers, tussen € 40 en € 75 bedragen.

Aanmelden voor de expositie

-          Documentatie van het in te brengen werk (tekst en beeld) kunt u alleen schriftelijk op A4formaat  insturen voor 1 mei a.s. naar Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, 2514EA  Den Haag, t.a.v.  Karla Verpoort.
-          De tentoonstellingscommissie maakt aan de hand van de binnengekomen documentatie een selectie. 
-          Na 15 mei ontvangt u bericht of uw werk is geselecteerd voor de expositie. Is de uitkomst positief dan krijgt u praktische informatie over verzekering, provisie, het inrichten van de tentoonstelling en de wijze van aanleveren van het werk toegestuurd.

Pulchri zal tijdens de manifestatie “Den Haag Sculptuur” de rode loper uitrollen voor de bezoekers om hen uit te nodigen ook van uw bijdrage te komen genieten! Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u  via de mail contact opnemen met Loek Bos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Karla Verpoort: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wij kijken uit naar uw reactie!

Met  vriendelijke groet,

Conny Kuiperi,

Voorzitter tentoonstellingscommissie Pulchri