Menu

Oproep voor kunstenaars voor de tentoonstelling 2014.

Heemtuin Verbeeld VII – “Metamorfose”

Stichting Kunst in de Heemtuin roept kunstenaars op documentatie te mailen voor deelname beeldententoonstelling in de Heemtuin Leiderdorp. De tentoonstelling loopt van mei tot oktober 2014.
Het thema van de tentoonstelling is Metamorfose. Nederland is in verandering. De economie stagneert waardoor er minder publiek geld beschikbaar is en de overheid taken af moet stoten. Het lijkt of alles minder wordt. Maar in deze situatie kunnen ook nieuwe initiatieven en mogelijkheden ontstaan.
Metamorfose is een belangrijk thema in de kunst, de mythologie en in de natuur. Met dit thema dagen we de kunstenaars uit om via een samenspel tussen kunst en natuur, de nieuwe kansen en mogelijkheden te verbeelden in onze kantelende maatschappij.

De expositie rond het thema Metamorfose bestaat uit twee delen:
1) Autonome kunst in het oude deel van de Heemtuin. Voor de reguliere tentoonstelling in de oude Heemtuin worden tien kunstenaars uitgenodigd om bestaand werk te exposeren.
Plaatsing van de werken half mei.
Voor de beeldententoonstelling worden tien kunstenaars geselecteerd om mee te doen met één of meerdere werken. Voor deze kunstwerken geldt per kunstenaar een huurvergoeding van 500 euro (inclusief btw, reiskosten, enz.).
2) Atelier Heemtuin voor de Waterschapsheuvel. Voor Atelier Heemtuin nodigen we drie kunstenaars uit om een groter werk ter plekke te maken in de vorm van een community-art project, waarbij de kunstenaars bewoners uit Leiderdorp betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van hun project. De projecten worden in de maand juni uitgevoerd in de Heemtuin waarbij het publiek de ontwikkeling van de kunstwerken van dag tot dag kan volgen.
Voor Atelier Heemtuin zoeken we drie kunstenaars, die ter plekke een groot kunstwerk maken waarbij bewoners uit Leiderdorp betrokken worden bij de ontwikkeling en uitvoering van het kunstwerk. Voor deze kunstenaars is een budget van 1500 euro (inclusief btw, reiskosten, enz.) beschikbaar.

De documentatie dient te bestaan uit :
- Een voorstel voor één of meerdere beelden of
- Een voorstel voor een community-art project
- Een C.V.
- Portfolio met documentatie in pdf bestand

Mailen documentatie vóór 30 maart: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grote bestanden mailen via www.wetransfer.com

Voor informatie over Kunst in de Heemtuin :
Aris de Bakker – projectleider – 06-40572475
www.kunstindeheemtuin.nl