Menu
Oproep voor deelname aan de jaarlijkse NKvB-expositie in het Amsterdamse Bos

Ook dit jaar organiseren het Amsterdamse Bos en de NKvB samen een vervolgexpositie in het Amsterdamse Bos met als werktitel

NKvB 4de Natuur in verbinding

In 2015 was de toevoeging van kleur zeker een meerwaarde, de werken van Ninette Koning Woods-Hockney-Koning-Woods  en Imke Beek Levensader waren hiervan een mooi voorbeeld.

Uitgangspunt is weer het materiaal uit het Bos voornamelijk boomstammen die op allerlei manier verwerkt en gebruikt kunnen worden. NKvB 4de Natuur in verbinding zal gesitueerd zijn op de heuvel richting de kleine vijver (zie pdf-bestand NKVB-kaart-heuvel-Adamse Bos). De kaart en foto's geven een indruk van de plek, de letters op de kaart corresponderen met de foto's, maar zijn niet per definitie de daadwerkelijke plekken waar beelden komen.


De selectiecommissie verwacht bij dat concept ook een besteklijst met de benodigde hoeveelheid boomstammen en hulpmaterialen, welke specifieke assistentie verwacht wordt van het Bos en andere relevante zaken die noodzakelijk zijn om het werk te kunnen uitvoeren.

De selectiecommissie zal bestaan uit een Kringlid, een Bosmedewerker en een lid van de kunstcommissie van het Bos. Naast de artistieke kwaliteit zullen realiseerbaarheid en technische (on)mogelijkheden een zeer belangrijke rol spelen bij de selectie. Na de selectieprocedure zullen ongeveer zeven tot tien kunstenaars de kans krijgen een werk te realiseren.

Tijdpad Amsterdamse Bos 2016:

·              Indienen conceptvoorstel: voor 15 april  

·         Werkperiode/plaatsen: van 8 augustus - 22 augustus (gemiddeld 3 dagen)

·         Tentoonstelling: 1 sept t/m 30 nov

·         Opening: donderdag 1 september

-       Materiaal: boomstammen, groot klein, dik dun

-       Vergoeding: minimaal 250 euro


We onderzoeken de mogelijkheid van Crowdfunding om extra geld binnen te halen om de vergoeding te verhogen en meer kostendekkend te zijn. Het Amsterdamse Bos draagt bij met materialen, publiciteit, de opening en staat garant voor assistentie en materieel bij zware ingrepen, zoals plaatsings-, graaf- en grondwerkzaamheden.

Dus ben je NKvB-lid en heb je een idee/plan, ben je bereid zo veel mogelijk zelfstandig aan het werk te gaan in het Bos, aarzel dan niet en dien een concept in. Aanmelden bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Namens het bestuur van de NKvB, Mai Movrin (NKvB-regiovertegenwoordiger) en Jan Heeren van het Amsterdamse bos 

20160319Ninette Koning Lowres  20160319Imke Beek LevensaderLowres