Menu
Datum aankondiging: 6 juli 2015

Kunstbeeld: "Veen Media heeft met het tijdschrift Kunstbeeld roerige tijden doorgemaakt. De aantallen zijn teruggelopen en de cross-mediale doorontwikkeling voldoet niet aan de verwachtingen. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse uitgevers om een oplossing te vinden voor Kunstbeeld. Er is geprobeerd om Kunstbeeld onder te brengen bij een uitgever die zich meer bezig houdt met (hedendaagse) kunst. Dit is helaas niet gelukt, met als gevolg dat het tijdschrift niet meer zal verschijnen. Op de website en app zullen voorlopig geen updates plaatsvinden.
 
De abonnees zijn per brief geïnformeerd. Kunstbeeld was 39 jaar hét tijdschrift voor hedendaagse en moderne kunst. Het laatste nummer is in juni 2015 verschenen."