Menu
ActieNKvBmidresOp 17 november werd de tweede Algemene Ledenvergadering van 2013 gehouden. De bestuurssamenstelling is gewijzigd. Eerder dit jaar traden toe Klaas Pauw als voorzitter en Willibrord Wedemeijer als penningmeester. Sinds zondag 17 november is Dick Simonis algemeen bestuurlid. Nieuwe secretaris is Daan Meijer en Harry Exmann is toegetreden als bestuurslid met public relations in zijn portefeuille. Merel Hollboom blijft aan als bestuurslid met onder andere de vrijwilligersbegeleiding in haar portfefeuille. De contributies voor volgend jaar zijn vastgelegd en de voorbereidingen voor ons jubileumjaar in 2018 gaan van start. Het verslag staat op het Ledengedeelte, dus Kringleden kunnen inloggen en lezen onder de menukeuze Mededelingen van het bestuur.