Menu

kunsten92-logoGoed nieuws voor zzp'ers: bezuinigingen zelfstandigenaftrek van de baan

Na de eerste stap in de goede richting op Prinsjesdag hebben D66, CU en SGP met de coalitie in het begrotingsakkoord 2014 afgesproken ook de resterende bezuiniging van €300 miljoen op de zelfstandigenaftrek te schrappen. Ook de startersaftrek blijft bestaan. Daarmee is de hele bezuiniging van €500 miljoen, zoals die oorspronkelijk was opgenomen in het regeerakkoord van tafel!. Wel willen partijen €100 miljoen besparen door de aanpak van schijnconstructies. Er zal scherper worden gecontroleerd op ondernemersaftrek om misbruik te bestrijden. (Misbruik via constructies om loondienstverbanden te vermijden, terwijl er feitelijk wel sprake is van werken in loondienst).
Een prachtig resultaat en een mooi voorbeeld van een geslaagde gezamenlijke actie, die dinsdag 1 oktober uitmondde in de aanbieding van een petitie met ruim 65.000 handtekeningen aan de Tweede kamer. Wij zijn blij dat de politiek geluisterd heeft naar de lobby van FNV KIEM, Platform Beeldende Kunst, Kunsten '92 en alle andere partijen die de actie 'blijfjijzzper' steunen. Met het begrotingsakkoord zijn niet alle zorgen en problemen voor zzp'ers verdwenen, maar het terugdraaien van de bezuiniging op de zelfstandigenaftrek is wel een heel belangrijke stap. "Je kunt kunstenaars en creatieven niet het pad van het cultureel ondernemerschap op sturen en tegelijkertijd bezuinigen op essentiële randvoorwaarden".

Lees meer op www.kunsten92.nl en www.blijfjijzzper.nl