Menu
20130706LogoStadsdeelWestAdamIn Stadsdeel West van Amsterdam viel in de eerste week van juli 2013 een brief in de bus van ateliergebruikers op aantrekkelijke plekken. Gedwongen door bezuinigingsmaatregelen wil de gemeente die aantrekkelijke plekken tegen hogere prijzen verhuren dan de 'weggeefprijs' die kunstenaars ervoor betalen. Onder het mom van het onderzoek 'effectief ateliergebruik' zal de gemeente gaan kijken of 'er een betere spreiding mogelijk is van het aanbod van ateliers'. Dat gaat een grote bedreiging vormen in het bijzonder voor ruimtelijk werkende beeldend kunstenaars. Een dreigend nomadische bestaan is onmogelijk voor alle kunstenaars en zeker voor beeldhouwers, die het vooral moeten hebben van een stabiele plek gezien hun ruimtebehoefte, zware kunstwerken en al hun grote gereedschappen.
Gelukkig is razendsnel de actiegroep SAAK opgericht, Samenwerkingsverband Amsterdamse Ateliers voor Kunstenaars. Meer weten? Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tekstgedeelte van de brief van het Amsterdamse stadsdeel West:
30130706BriefGemAdam
De rondgestuurde mail van SAAK in reactie op deze brief:

Aan alle beeldend kunstenaars die een atelier huren van de gemeente Amsterdam,

De gemeente Amsterdam zal spoedig een ander beleid voeren op het gebied van kunstenaarsateliers.
- ateliers verdwijnen uit de aantrekkelijkere wijken en panden: die komen vrij om voor meer geld ('marktconform') te worden verhuurd aan kleine bedrijfjes. Onderzoek naar die beleidswijziging ('effectief gebruik atelierpanden') werd gisteren aangekondigd door een wethouder van Stadsdeel West. Juist voor autonoom werkende beeldend kunstenaars is een dergelijke ontwikkeling extreem onwenselijk. 
- na afloop van de huidige, bestaande huurcontracten, worden die niet meer of niet zonder meer verlengd. Er komt een jaarlijkse 'toetsing' op grond van criteria die veranderlijk zijn, want zelf weer van beleid afhankelijk. Voor beeldend kunstenaars is die ontwikkeling extreem onwenselijk. 
- een kunstenaar die gedurende tien jaar een atelier heeft gehuurd wordt na die periode geen nieuw huurcontract meer aangeboden.

Deze nog altijd toenemende regeldruk is catastrofaal voor de betrokkenen en de beeldende kunst in Amsterdam.

Wat te doen?

Het belangrijkst is verenigd verzet tegen deze ongewenste ontwikkeling. Om verlammende discussies over de vorm van dat verzet te voorkomen is gekozen voor deze aanpak.

Eerste stap:
1) deze mail doorsturen naar (een) collega('s) die valt/vallen onder het criterium 'schilder/beeldhouwer die een atelier huurt van de gemeente Amsterdam'.
2) deze mail beantwoorden met een 'ik doe mee' en je naam plus lokatie atelier eronder.

Je ontvangt na de eerste stap binnen een week een bevestigingsmail en een link naar een website die een en ander uiteenzet. Ruchtbaarheid geven aan het probleem en bundeling van krachten is het eerste oogmerk.

Samenwerkingsverband Amsterdamse Ateliers voor Kunstenaars
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.