Menu
Kunstroute Zijpe is een jaarlijks terugkerende beeldende kunstexpositie die wordt tentoongesteld in landschap, tuinen en kerken, die zijn gelegen aan de Grote Sloot, tussen Burgerbrug en Oudesluis.

Tijdens de selectie van de betrokken professionele kunstenaars van Kunstroute Zijpe is ingehaakt op het thema verbinding. Er zijn vier ervaren professionele kunstenaars geselecteerd. Daarnaast hebben de ervaren kunstenaars en de stichting vier startende professionele kunstenaars aangetrokken om deel te nemen aan Kunstroute Zijpe. De betrokken ervaren professionele kunstenaars zijn: Marjorie Slooff, Joop Haring, Hendrike Huijsmans en Gjalt Blaauw. De vier startende professionele kunstenaars zijn: Sophie Fleur Terluin, Chris Meighan, Tijl Orlando Frijns en Jenske Dijkhuis. Naast het feit dat alle ervaren en startende kunstenaars autonoom kunstwerken tentoon zullen stellen en aan diverse projecten invulling gaan geven, waaronder het basisscholenproject en het project met de bewoners van Croon en Bergh, zullen zij een gezamenlijke verbinding aangaan en als duo’s participeren aan projecten.

Kunstroute Zijpe 7 juli t/m 25 augustus

De polder Zijpe is gelegen in de nieuwe gemeente Schagen in de Kop van Noord-Holland. In diverse kerken, bij Croon en Bergh (Grote Sloot 91) en bij Ooyenbargh Interieurhoeve (Grote Sloot 137) is koffie/thee verkrijgbaar. Van 7 juli t/m 25 augustus heeft Brasserie de Keuken een Kunstroute Zijpe lunch op de kaart staan (Schagerweg 30b, Schagerbrug).

www.kunstroutezijpe.nl