Menu
Filter
 • Open Stal 2014

  Open Stal in Oldeberkoop is een fenomeen in het noorden van het land. De tentoonstelling heeft dit jaar als titel Zonder wrijving geen glans. Kringlid Gonda van der Zwaag toont hier haar Hoornboom, die daar zal glanzen in tuin Vredewoud. Tevens zingt zij op de openingsdag 12 juli in de kerk van 14.00 tot 16.00 uur Friese liederen. De openingstijden zijn alle dagen tot 10 augustus 2014 van 13.00 tot 18.00 uur. Kiosk van Open Stal, tegenover Oosterwoldseweg 3, Oldeberkoop. www.openstal.nl
 • Beeldenmagazine 2#2014 is uit

  Inhoud Beeldenmagazine 2#2014   Kunst in Friesland, Paulo Martina Cross-over: Daan Roosegaarde, Etienne Boileau Thomas Houseago, Antonie den Ridder Grandeur, Ans van Berkum Beatrix in beelden, Jet van der Sluis Vleugels Verbeeld, Geraart Westerink Museum Insel Hombroich, Pascalle Mansvelders Dordtyart, Marijke Jansen Luid & Duidelijk, Peke Hofma Meer Macht, Jaap Roëll Concreet Nu, Piet Augustijn Ad Dekkers, Carina van der Walt Shenzhen Sculptuur Biënnale, Riet van der Linde Prijs voor beeldhouwkunst van de stad Mechelen, Judith vanBeukering Boekpresentatie Beelden in de stad Utrecht, Els Vegter Boekpresentatie Kunstprojecten Maasvlakte 2, Carina van der Walt Michael Beutler, Tine van de Weyer Tanja Smeets, Jet van der Sluis André Volten, Eleonoor van Beusekom Eric Claus, Sya van ‘t Vlie Gouvernement aan de Maas, Etienne Boileau Boeken, Judith van Beukering  https://sites.google.com/a/beeldenmagazine.nl/beeldenmagazine/
 • In memoriam Appie Drielsma

  In memoriam Appie Drielsma (1937 – 2014)Op zondag 6 juli 2014 overleed Kringlid Appie Drielsma. Hij was beeldhouwleraar aan de Maastrichtse Stadsacademie. Ons lid Mai Movrin was een van zijn leerlingen; zij schreef een warm in memoriam. Appie Drielsma; geraakt door zijn overlijden borrelen de herinneringen op. Appie heb ik mogen meemaken als een van mijn docenten op de Stadsacademie Maastricht, zowel in de basisjaren als tijdens mijn afstuderen in de jaren 80. Een bevlogen, gedreven en betrokken docent. Altijd drukdoende om zijn studenten boven zichzelf te laten uitstijgen. Maar ook maatschappelijk betrokken, de gevolgen van de oorlog onder de aandacht te brengen zowel in woord als beeld. Er werd heel wat gediscussieerd tijdens zijn lessen. Als 3de-jaars student mocht ik met hem mee naar huis materiaal uitzoeken. Hij had vast nog wel wat liggen dat ik kon gebruiken. Verlegen ging ik mee naar zijn huis alwaar ik uiterst vriendelijk en gastvrij ontvangen werd door zijn vrouw. Na de koffie gingen we naar zijn atelier achter in de tuin. Daar mocht ik zomaar uitzoeken wat ik dacht nodig te hebben voor mijn werk. Ik voelde mij een beetje ongemakkelijk, geen geld en nu keuze te over. Maar voor Appie was dit de gewoonste zaak van de wereld, hij hielp graag. Een zeer mooie ervaring niet alleen omdat hij mij de mogelijkheid gaf mijn werk te maken maar ook beseffend dat hij een bijzonder mens en een betrokken docent voor al zijn studenten was. Naast het reguliere programma regelde hij workshops onder andere bronsgieten, een walhalla voor ons als student. Tja, en dan nog de feesten, die waren geweldig. Tijdens mijn afstuderen werd ik in eerste instantie begeleid door Han van de Wetering en Appie Drielsma. Uiteindelijk waren wij, Appie en ik, te verschillend in onze werkwijze. Appie was heel procesmatig, altijd doorgaand; ik lang nadenkend en dan kort uitvoerend. We zaten even niet meer op de zelfde golflengte. De kracht van Appie was dat hij dit erkende en voorstelde een andere, meer passende begeleider te zoeken.  Hij, een kunstenaar die zijn sporen allang verdiend had, stelde zich volledig in dienst van mij, zijn student. Alles in het belang van de student opdat die lekker in zijn vel zat en zodoende optimaal kon presteren. Een lieve, betrokken, aimabele en zeker gedreven man, zo herinner ik mij Appie. Met een warme glimlach denk ik terug aan deze innoverende en inspirerende tijd. Mai Movrin
 • Een Beeld van een penning II

  Kunstwerken zweven door Pulchri; Een Beeld van een penning IIIn Pulchri zweven beeldjes door de ruimte van de drie voorzalen aan het Lange Voorhout. Van 28 juni tot en met 16 juli exposeren leden van twee kunstenaarsverenigingen, de Vereniging van Penningkunst (VPK) en Pulchri studio, penningen en gerelateerde kunstwerken.Lopend door de zalen worden bezoekers omringd door hangende kleine sculpturen, die in de hand genomen en betast kunnen worden. In januari, tijdens een try-out tentoonstelling bleek deze opstelling voor bezoekers een enerverende ervaring.Tentoonstelling Een Beeld van een penning II van 28 juni t/m 17 juli 2014, Pulchri / Voorhoutgalerie Klinkenberg I & II, Den HaagPenningen, handzame sculpturen, worden gemaakt ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, een prijs, een herdenking, ter eren van iemand of uitsluitend voor het plezier van de maker. Vaak in de vorm van een rondje met een voor- en achterkant, maar de penningkunst maakt een ontwikkeling door waarin ook nieuwe media zijn intrede doet: 3D, bewegend beeld, geluid, etc.  Om die ontwikkeling te laten zien en om hedendaagse kunstenaars te stimuleren penningen te maken in relatie met hun andere werk organiseert de Vereniging van Penningkunst deze grote expositie.Deelnemende kringkunstenaars: Nicole Royers, Marieke Geerlings, Eja Siepman van den Berg, Maria van Gerwen, Erica van Seeters, Wicher Meursing, Linda Verkaaik,
 • Valdart 2014

  Kunst Oorlog Erfgoed In de zomer van 2014 (van 5 juli tot en met 28 september 2014) presenteert de Association Valdart een kunstproject in het Noorden van het departement Meuse (55) in Frankrijk: hedendaagse kunst in samenhang met het historisch en religieus erfgoed van de streek en de Eerste Wereldoorlog. Valdart 2014 is samengesteld en georganiseerd door de Association Valdart die zich ten doel stelt om culturele en artistieke projecten te organiseren. In 2014 beginnen de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog in het noorden van het departement Meuse, daar waar de oorlog in 1914 begon. Deelnemende Kringkunstenaars aan Valdart 2014 zijn: Imke Beek, Annemie Bogaerts, Babette Degraeve, Mieke van den Hoeven, Merel Holleboom en Dick Simonis (foto).www.valdart.info
 • Prijsvraag Herinneringsteken Tiel

  PRIJSVRAAG VOOR LOKALE/REGIONALE KUNSTENAARS TIEL en omgevingONTWERP EN REALISATIE HERINNERINGSTEKEN VOOR JOAN DERK VAN DER CAPELLEN TOT DEN POLDeadline: 1 september 2014InleidingOp 2 november 1741 werd in Tiel Joan Derk van der Capellen tot den Pol geboren. Een historische figuur, die een belangrijke rol speelde in de vaderlandse geschiedenis. Niettemin is zijn rol (ook in Tiel) onderbelicht gebleven. Joan Derk van der Capellen tot den Pol's wieg stond op ongeveer de plaats van de huidige raadszaal van het stadhuis van Tiel. Hij wordt door veel historici gezien als één van de grondleggers van de Nederlandse democratie.Van der Capellen is vooral relevant omdat hij op een nieuwe manier politiek bedreef. Hij bracht doorzijn optreden politiek dichter bij de burger. Zaken die normaal geheim waren werden door hem naar buiten gebracht. Hij ijverde voor de vrijheid van meningsuiting en drukpers. Hij legde de vinger op de zere plek en bevorderde dat de politieke discussie breed werd gevoerd.AanleidingTot op heden herinnert niets (in fysieke zin) in Tiel aan deze historische, in Tiel geboren, figuur. De oudheidkamer Tiel e.o. is hierover in gesprek gekomen met de gemeente. De uitkomst hiervan is dat de gemeente Tiel en de oudheidkamer gezamenlijk een prijsvraag (een methodiek die overigens in de 18e eeuw veelvuldig werd toegepast) uitschrijven. Doel daarvan is de relatie tussen Joan Derk van der Capellen tot den Pol en zijn geboortestad Tiel zichtbaar maken, door het laten ontwerpen en realiseren van een herinneringsteken/kunstwerk/kunstuiting.AanpakLokale/regionale kunstenaars (via Werkplek en GBK regio Rivierenland of directe relaties) worden uitgenodigd mee te doen aan deze prijsvraag. Een jury beoordeelt de inzendingen op originaliteit en kwaliteit en toetst de ontwerpen aan de (financiële) kaders en uitgangspunten die hieronder zijn geformuleerd.Kaders en uitgangspuntenInzending: de inzending bestaat uit een in beeld gebracht idee/schetsontwerp van het kunstwerk met een schriftelijke toelichting daarop van maximaal 1 A4. De inzending geeft ook inzicht in de kosten en in de planning van de realisatie van het kunstwerk. Daarnaast voegt de inzender zijn/haar cv en documentatie toe.Doel: Het kunstwerk brengt tot uitdrukking de betekenis van Joan Derk van der Capellen tot den Pol voor de democratie in Nederland. De vorm van het kunstwerk is vrij.Toelichting: Tiel is een historische stad, de omgeving van het Ambtmanshuis is een bijzonder waardevolle plek in de stad. Een herinneringsteken aan Joan Derk van der Capellen tot den Pol ondersteunt het historische karakter van Tiel en kan een impuls geven aan het bezoeken van het Ambtmanshuiscomplex, één van de parels van Tiel.Locatie: het herinneringsteken/kunstwerk/tekst bevindt zich op/in de bestrating onder de ramen of in de ramen van de raadszaal van het stadhuis te Tiel en dient zichtbaar te zijn voor bezoekers die de Ambtmanstuin bezoeken.Technische randvoorwaarden: het kunstwerk is weers- en vandalismebestendig, het kunstwerk is onderhoudsarm, het kunstwerk wordt gemaakt door een professioneel kunstenaar, die ervaring heeft met het werken in opdracht.Faseringweek 16 juni 2014 Uitvraag1 september 2014 Tot deze datum kunnen ontwerpen worden ingediend bij de gemeente Tiel15 september 2014 Eerste beoordeling inzendingen door jury, er worden vijf ideeën geselecteerd15 oktober 2014 Presentatie van het ontwerp door de door de jury geselecteerde kunstenaars2 november 2014 Bekendmaking van het winnende ontwerp door de jury (geb.dat.J.D. vd C. td P)25 maart 2015 Oplevering (inclusief plaatsing van het ontwerp)27 maart 2015 Onthulling van het herinneringsteken (1 jaar na installatie raad)Financieel kaderVoor ontwerp, realisatie (materiaal en uitvoering) en plaatsing van het herinneringsteken is een budget beschikbaar van maximaal € 10.000,-. (exclusief BTW). Gemeente en Oudheidkamer Tiel e.o. stellen elk de helft van dit bedrag beschikbaar.JuryDe jury die de ontwerpen beoordeelt en een winnend ontwerp kiest bestaat vooralsnog uit de volgende personen:mevrouw Hermelinde van Xanten (extern adviseur kunst en cultuur)de heer Willem Rijneke (vanuit Oudheidkamer Tiel en omstreken)de heer Roland van Vugt (vanuit gemeente Tiel)de heer Pieter van den Burg (vanuit gemeenteraad)Achtergrond informatieJoan Derk van der Capellen tot den Pol is één van de eerste voormannen van de Pariottenbeweging, maar hij overleed in 1784, vóór deze beweging haar eerste successen haalde. Het bekendste geschrift van Van der Capellen is Aan het Volk van Nederland, het anonieme pamflet waarin de vriendjespolitiek van de regenten en het zwakke beleid van Willem V worden aangeklaagd. Het werd in de nacht van 25 op 26 september 1781 over heel Nederland verspreid. Dit pamflet was de klaroenstoot voor de patriottenbeweging. Dissidente regenten en ontevreden burgers verbonden zich en gingen ijveren voor politieke hervormingen en meer burgerinvloed. Hierop volgde een strijd tussen de aanhangers van stadhouder Willem V van Oranje en de patriotten. Uiteindelijk gevolg was dat Willem V in 1795 uitweek naar Engeland. Vlak na zijn dood werd een neoclassicistisch monument gemaakt dat bestemd was voor de Grote Kerk in Zwolle, maar dat beeld (waarin Joan Derk van de Capellen als Romeinse senator geflankeerd wordt door twee zittende vrouwenfiguren en de Nederlandse leeuw) kwam terecht in de tuinen van Villa Borghese in Rome. In verband met de strijd tussen de patriotten en de Oranjes is het nooit naar Nederland gekomen uit angst dat het vernield zou worden. In Zwolle, op het Bethlehemskerkplein staat al een bronzen borstbeeld van Van der Capellen tot denPol van de kunstenaar Eric Claus. In 1990 schreef Hella Haasse de roman 'Het geheim van Appeltern' over zijn leven. In het eerste hoofdstuk wordt uitgebreid aandacht besteed aan zijn jeugd in Tiel. Op 3 mei 2014 werd in de vijver in het bos van de Heerlijkheid Appeltern een borstbeeld van Joan van der Capellen tot den Pol onthuld. Zie voor nadere achtergrond ook: http://nos.nl/koningshuis/video/629320-het-koninkrijk-deel-1.htmlUw deelnameTot 1 september 2014 kunt u uw inzending richten aan:Gemeente TielT.a.v. R.J. van VugtPostbus 63254000 HH TielThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf4a645ff3f356f528b0ae3748e8c2111').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf4a645ff3f356f528b0ae3748e8c2111 = 'rvvugt' + '@'; addyf4a645ff3f356f528b0ae3748e8c2111 = addyf4a645ff3f356f528b0ae3748e8c2111 + 'tiel' + '.' + 'nl'; var addy_textf4a645ff3f356f528b0ae3748e8c2111 = 'rvvugt' + '@' + 'tiel' + '.' + 'nl';document.getElementById('cloakf4a645ff3f356f528b0ae3748e8c2111').innerHTML += ''+addy_textf4a645ff3f356f528b0ae3748e8c2111+''; Voor nadere informatie kunt u terecht bij R.J. van Vugt, 0344 - 637257
 • Leef / ode aan de overgave

  LEEF / ODE AAN DE OVERGAVEExpositie van beelden in hardsteen uit NoorwegenVanaf 5 juli tot en met 3 augustus 2014 exposeert Stichting Beeldhouwerij Thorvald voor de 8e maal nieuw werk uit Noorwegen. De beelden, de meesten gehouwen uit het Noorse Larvikietsteen, worden elk jaar in de periode april-juni gemaakt op locatie in Noorwegen nabij Oslo. De exposanten zijn:  Nara Yoon (Zuid-Korea), Hiroya Sekino (Japan), Cilli Truernit (DE),  Gido te Walvaart (DE),  Barbara Locher-Otto (DE), Marianne Vogt (DE) en Thorvald Dudok van Heel (NL).Koppelstraat 6, 7126 AH Bredevoort en een beeldenroute door de stad Vrijdag en zaterdag 11-17 uur, zondag 13-17 uurwww.st-beeldhouwerij-thorvald.nl
 • Talentontwikkeling in internationale context

  Open call: Talentontwikkeling in Internationale ContextDeadline: 12 september 2014Stage lopen bij een  buitenlandse kunstenaar?  Een bijzondere techniek leren? Kennis opdoen bij een buitenlands instituut? Het Mondriaan Fonds biedt kunstenaars en bemiddelaars de kans om de eigen praktijk te verdiepen en hun talenten verder te ontwikkelen.Het Mondriaan Fonds heeft van het Ministerie van OCW extra middelen gekregen en een nieuwe regeling opgezet: de Bijdrage Talentontwikkeling in Internationale Context. Deze bijdrage is bestemd voor veelbelovende beeldend kunstenaars en bemiddelaars op het gebied van  hedendaagse kunst of cultureel erfgoed. Wie aan de voorwaarden voldoet kan bij het fonds een voorstel indienen om bijvoorbeeld stage te gaan lopen of een leerplek aan te vragen bij een gerenommeerde kunstenaar of instelling in het buitenland.Zowel startende als bewezen talenten komen in aanmerking. Tot en met 2016 zijn ongeveer vier plekken per jaar beschikbaar. De stage of leerplek moet ruimte bieden voor de ontwikkeling van het eigen werk en natuurlijk moet er ook voldoende wisselwerking zijn met de kunstenaar of de partij waarbij het project plaatsvindt.De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. Het bedrag bestaat uit een tegemoetkoming in de projectkosten en/of een door het Mondriaan Fonds vastgestelde standaardbijdrage. De deadline voor het aanvragen van deze nieuwe bijdrage is 12 september 2014.Onlangs hebben beeldend kunstenaar Marijn van Kreij en curator Christiane Berndes (Van Abbemuseum) bij wijze van pilot een bijdrage ontvangen.Marijn van Kreij kreeg een bijdrage voor een geconcentreerde studieperiode in Glasgow. Het is vooral de  bijzondere kunst- en muziekscene die zich zelfstandig, los van de waan van de dag, heeft ontwikkeld, wat hem in deze stad aantrekt. Tevens wil hij Richard Wright gaan bezoeken. Van Kreij is geïnteresseerd in de werkwijze van deze Schotse kunstenaar  en in de kritische positie die hij inneemt ten aanzien van zijn eigen kunstproductie en de kunstmarkt.Christiane Berndes gaat drie werkbezoeken afleggen aan Museo nacional centro de arte Reina Sofia in Madrid, Moderna Galerija in Ljubliana en SALT in Istanbul. Doel van de bezoeken is om nieuwe verzamelstrategieën te ontwikkelen en onderzoeken. Zij gaat dit doen met hulp van twee mentoren, Barbara Steiner en IRWIN. Barbara Steiner was directeur van de Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig en heeft daar een aantal experimentele en kritische programma’s ontwikkeld rond de collectie van deze instelling. Belangrijke thema’s waren de samenwerking van het museum met private partijen (verzamelaars, galeristen) en de relatie met de stad. IRWIN is een kunstenaarscollectief uit Ljubljana. Ze werken samen sinds 1983 en vertalen hun ideeën in kunstwerken, installaties, tentoonstellingen, performances en projecten zoals de oprichting van een eigen NSK staat. Ze hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het in kaart brengen van de Oost-Europese kunstgeschiedenis die voor 1989 niet bestond en richtten in Ljubljana een academie op. Ze zijn zeer goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de kunst en kunstinstellingen in Oost-Europa. Zij kunnen Berndes verwijzen naar interessante visies op dit gebied en haar feedback geven.Kijk hier voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure www.mondriaanfonds.nl
 • Reductive NL

  Van 3 juli tot en met 31 augustus 2014 is de expositie Reductive.nl te bezoeken in Galeria El in Elblag in Polen. De opening is verricht door Dhr. Martin van Dijk, Cultureel Attaché van de Nederlandse ambassade in Polen. Kringlid Roland de Jong Orlando geeft aan, als deelnemer en curator van deze tentoonstelling, zijn doel te hebben bereikt door met vier generaties geometrisch-abstracte kunstenaars uit Nederland een omvangrijke expositie internationaal neer te zetten. De tentoonstelling bestaat uit maar liefst 165 schilderijen, beeldhouwwerken, reliëfs en mobiles van 32 kunstenaars. Naast drie Kringleden Roland de Jong Orlando, Cyril Lixenberg en Marus van der Made zijn er ook nog voormalige Kringleden onder de exposanten, zoals Ewerdt Hilgemann, Riki Mijling, Rinus Roelofs, Simon Oud, Henk Rusman, Coen Vernooij en Eelke van Willegen.   In 2015 gaat de expositie verder naar Ostrava (Tsjechië), Poprad en Bratislava (Slowakije) en het Vasarely museum in Budapest (Hongarije). Centrum Sztuki Galeria EL ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg Meer informatie: www.galeria-el.pl Een video impressie is te vinden op Youtube   Binnenkort online: www.reductive.nl      
 • Slotfinale exposities La Lanka

  Slotfinale tentoonstellingen beeldentuin en galerie La Lanka, Tijnje, t/m 24 augustus 2014 Na zeventien jaar is besloten dat 2014 het laatste expositiejaar zal zijn, het 18e jaar.  www.lalanka.nl
 • 3-D Lab

  3D Lab is een onderzoeksruimte waar kunstenaars en ontwerpers door experts worden ingewijd in de geheimen van 3D printing. Dit gebeurt in negen besloten masterclasses van twee a drie uur op wisselende locaties in Haarlem, waar deelnemers individueel worden begeleid van concept tot 3D geprint kunstwerk.NB : deze informatie werd ons doorgestuurd door Anne Berk, mei 2014. Voor wie? 3D Lab is bedoeld voor in de praktijk werkende kunstenaars en ontwerpers, studenten en afgestudeerden aan kunstacademies. Deelnemers aan de masterclasses dienen een duidelijk aantoonbaar niveau te bezitten en een heldere onderzoeksvraag voor de ontwikkeling van een 3D geprint kunstwerk. Hiertoe worden aanmelders vooraf geballoteerd. Deelnemerskosten a €100 worden ingezet voor 3D printmateriaalkosten. 3D Lab beschikt over een eigen 3D printer maar zal ook werk uitbesteden aan externe partijen. Door wie?De '3D printlaboranten' die makers begeleiden, zijn allen zeer ervaren en professioneel werkzaam in diverse (deel)gebieden van 3D printing. David Graas is productontwerper en eigenaar van 3D print label LAYERS (www.davidgraas.com). Eric van Straaten is beeldend kunstenaar op het gebied van 3D prints (www.ericvanstraaten.com). David van der Veldt is productontwerper en docent aan de Rietveld en de Dutch Design Academy (www.davidvanderveldt.nl). Hoe doe je mee?Stuur voor 18 september een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak7d3ac0c387e07b5744140d7820605a8b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7d3ac0c387e07b5744140d7820605a8b = 'aanmelden' + '@'; addy7d3ac0c387e07b5744140d7820605a8b = addy7d3ac0c387e07b5744140d7820605a8b + '3d-lab' + '.' + 'org'; var addy_text7d3ac0c387e07b5744140d7820605a8b = 'aanmelden' + '@' + '3d-lab' + '.' + 'org';document.getElementById('cloak7d3ac0c387e07b5744140d7820605a8b').innerHTML += ''+addy_text7d3ac0c387e07b5744140d7820605a8b+''; met daarin in twee zinnen wat je in het 3D Lab zou willen bereiken, geïllustreerd met voorbeelden van je werk en/of de url van je website. Activiteiten-3D Lab wordt officieel gelanceerd tijdens de 3D Print Experience die op 14 en 15 juni wordt gehouden in de 3D Makers Zone (Oudeweg 91-95, www.3d-printexperience.com)-3D Lab zal zich op de Parksessies in De Hout presenteren met een mobiele 3D printer (juli-augustus 2014, www.parksessies.nl).-Voorafgaand en tijdens de masterclasses, organiseert 3D Lab een aantal open inloopavonden waar creatieven worden ingeleid in bijzondere manieren van het gebruik van 3D printen door gastlezers/docenten, en terecht kunnen met vragen over de inzet van 3D printen in hun eigen werk. De eerste open inloopavond is op 11 september 2014. Locatie en onderwerp volgen. OnderzoeksvragenNaast de conceptueel en technisch-inhoudelijke begeleiding van kunstenaars en ontwerpers, is de doelstelling van 3D Lab een aantal voor 3D printen specifieke onderzoeksvragen te beantwoorden op het gebied van de betekenis en potentie van 3D printen voor de beeldende kunst, toegepaste kunst en productontwerp. Wat betekent 3D printen voor de authenticiteit van een digitaal gefabriceerd kunstwerk? Wat is de implicatie van de afwezigheid van een directe materiaalervaring en de ‘overgang’ van een virtueel naar een fysiek object? 3D printen in Metropoolregio Amsterdam3D Lab is een initiatief van de 3D laboranten zelf, de gemeente Haarlem afdeling Economie en Cultuur, en 37 PK (www.37pk.nl). Haarlem wil binnen de Metropoolregio Amsterdam inzetten op nieuwe ontwikkelingen die economisch voor de regio van betekenis kunnen zijn. Het 3D printen staat volop in de belangstelling. Het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs slaan de handen in elkaar om in Haarlem tot een kenniscentrum te komen, genaamd '3DMakerszone', dat moet leiden tot een 3D maakindustrie, als nieuwe economische kracht in de Metropoolregio Amsterdam. De kunstensector als onderdeel van de creatieve industrie is van oudsher aanjager van nieuwe ontwikkelingen. 3D Lab beoogt een diepgaande verkenning in de beeldende kunstpraktijk en vormgeving waarin vakgenoten worden geïnformeerd over de techniek en consequenties van het gebruik van 3D printen. De verhoging van het kennisniveau op het gebied van 3D printen is door de pas sinds kort beschikbare techniek noodzakelijk en vergroot de waarde van de (co)creatieve industrie in de Metropoolregio Amsterdam. De resultaten van dit onderzoekslab komen ook beschikbaar ten behoeve van de 3D Makerszone. 3D LabWebsite: www.3d-lab.orgE-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak62deea3912f4e8e62fe8905a12e53f57').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy62deea3912f4e8e62fe8905a12e53f57 = 'aanmelden' + '@'; addy62deea3912f4e8e62fe8905a12e53f57 = addy62deea3912f4e8e62fe8905a12e53f57 + '3d-lab' + '.' + 'org'; var addy_text62deea3912f4e8e62fe8905a12e53f57 = 'aanmelden' + '@' + '3d-lab' + '.' + 'org';document.getElementById('cloak62deea3912f4e8e62fe8905a12e53f57').innerHTML += ''+addy_text62deea3912f4e8e62fe8905a12e53f57+''; Contactpersoon: Eric van Straaten
 • Kringlid Appie Drielsma 1937 - 2014

  Vanochtend bereikte ons het bericht dat op zondag 6 juli 2014 ons lid Appie Drielsma is overleden. We verliezen een zeer gewaardeerd lid en wensen zijn vrouw Gemma, zijn familie en vrienden veel sterkte. Appie zal op dinsdag 8 juli om 11.30 uur ter aarde worden besteld op de Joodse Begraafplaats in Maastricht.
 • Beelden op de Scheldeboulevard 2014

  Beelden op de Scheldeboulevard 2014 Vanaf zaterdag 5 juli tot en met zondag 31 augustus.  Met beelden op en om de Scheldeboulevard in Terneuzen. In de publiekshal van het stadhuis staan eveneens diverse kleine beelden opgesteld. De gemeente Terneuzen heeft ook dit jaar weer vele nationaal en internationaal bekende beeldende kunstenaars bereid gevonden om deel te nemen aan deze voor Zeeland unieke openluchtexpositie. Deelnemend kringlid is Henk van Bennekum, Claus Bertam en Rob Scheefel.De opening van de Beeldenroute 2014 zal plaatsvinden op zaterdag 5 juli a.s. om 19.30 uur in de publiekshal van het stadhuis in Terneuzen, Stadhuisplein 1.www.beeldenopdescheldeboulevard.nl
 • Beeldentuin Uitweg

  In de 10.000 m2 grote landschappelijke tuin en de binnenruimtes exposeren 22 kunstenaars, waaronder kringlid Ninette Koning, ruim 300 kunstwerken.   Beeldentuin Uitweg Batuwseweg 33, 3412 KX Uitweg (Lopikerkapel)www.beeldentuin-uitweg.nl Open: Van 5 juli tot en met 14 september 2014 Zaterdag & zondag van 13:00 tot 17:00 uur en voor groepen (minimaal 8 personen) op afspraak   Entree: € 5, inclusief 1 kop koffie/thee
 • Een Beeld van een Penning

  Van 28 juni t/m 17 juli, is in Pulchri, Den Haag de expositie ‘Een Beeld van een Penning’, te zien.    Van kringlid Erica van Seeters is een serie van vier kunstpenningen te zien, ‘Flower of Life’, vervaardigd uit verschillende steensoorten. Twee wandreliëfs ‘Energy Spaces’ vullen de vier penningen aan.   Bijzonder is dat de kleine sculpturen hangend geëxposeerd worden, zodat de bezoekers deze in de hand kunnen nemen en betasten. Lange Voorhout 15 2514 EA Den Haag  www.pulchri.nl