Menu

Dick Simonis stopt als kunstenaar-bestuurslid

Zoals je weet, is vastgelegd dat het bestuur in zijn huidige opbouw minstens twee kunstenaar-bestuursleden moet tellen. Op dit moment zijn dat Merel Holleboom en Dick Simonis. Dick heeft nu bijna acht jaar in het bestuur gezeten, waarvan zeven jaar als secretaris en geestelijk vader en begeleider van de huidige website van de NKvB. Het laatste jaar was hij samen met Merel Holleboom ‘de stem van de kunstenaarsleden’ in het nieuwe bestuur van ‘niet-kunstenaars’. Per 1-1-2015 stopt hij zijn bestuurswerk voor de NKvB.

Er wordt nu gezocht naar een enthousiaste vervanger, die het leuk en uitdagend vindt om spreekbuis te zijn van de kunstenaarsleden en de discussie over kunst, cultuur en organisatie aan te gaan met de andere bestuursleden. Kortom, door in het bestuur te stappen heb je invloed op het te voeren beleid. Er wordt ongeveer tien keer per jaar vergaderd, er is een reiskostenvergoeding en een vacatiegeld van 30 euro per bestuursvergadering (alleen voor de kunstenaarbestuursleden!), inclusief een avondmaaltijd en retourtje Amsterdam. Van het nieuwe kunstenaar-bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij intermediair wordt tussen bestuur en Regiovertegenwoordigers.