Menu

Femke van Dam stopt als ballotagesecretaris

Na vier jaar stopt Kringlid Femke van Dam als ballotagesecretaris, de begeleider van de groep van vijf Kringleden die samen de ballotagecommissie vormen. Zij heeft zich al die tijd zeer consciëntieus van haar taak gekweten, ook tijdens haar ziekte, en met liefde en aandacht de ballotanten namens de vereniging te woord heeft gestaan.

Femke blijft uiteraard Kringlid en gaat zich vanaf 1 januari 2015 weer volledig storten op de kunsten. Er is dus een vacature!! Hopelijk meld jij je binnenkort als haar opvolger en kunnen we je aanstaande zondag als nieuwe ballotagesecretaris voorstellen. Tijdens de aanstaande ALV zal de ballotagecommissie ook ter sprake komen, omdat twee leden aftreden en vervangen moeten worden door verse ballotagemensen. 
Balloteren gebeurt vier keer per jaar en gaat volledig digitaal, door op de website van de ballotanten alle relevante informatie te lezen en bekijken. Het is een compacte, maar verantwoordelijke taak, die vraagt om een open blik en heldere waarneming op een prettig hoog niveau. Denk er eens over om een paar jaar in de ballotagecommissie te gaan zitten en meld je bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.