Menu
Na een geslaagde tentoonstelling NKvB Natuurlijk in 2013 zal er dit jaar weer een Kringtentoonstelling in het Amsterdamse Bos plaatsvinden. Dit keer een kortere route zodat de beelden elkaar in een hogere frequentie en in een beter ritme opvolgen en er meer tijd zal zijn om van de werken te genieten.
RoutePlattegrondFotoNummers2lowresDe nieuwe, ingekorte route van 2014
Locatie0-StartRouteDe start van de route is identiek aan 2013; vanaf het bezoekerscentrum het brede asfaltpad dat flauw naar rechts gekromd doorloopt tot aan de brede brug bij het Karnemelkse gat. 
Locatie1 copyDe eerste locatie bevindt zich half op de rechter asfaltweg en half in het bos.Hij staat op de zichtlijn vanaf het Bezoekerscentrum en moet dus een eye-catcher zijn, die de bezoekers de route inzuigt... 
Locatie2middenberm copyLocatie 2 is de middenberm; de velden links en rechts zijn bij goed weer druk in gebruik als grote speel- en voetbalvelden. Rechts op de achtergrond is tussen de bomen door het kinderbad te zien.
Locatie3middenbermDe middenberm is de plek die we Locatie 3 hebben genoemd
Locatie4water copyLocatie 4 wordt gevormd door een doorkijk tussen de struiken links van het wandelpad. Een werk zou eventueel in of over het water of op de wal kunnen staan.
Locatie5Middenberm copyLocatie 5 is ook een middenberm die over de hele lengte steeds breder wordt.
Locatie6brugLocatie 6 is de brug bij het Karnemelkse Gat en dit is het keerpunt van de route. Links van de brug, onderaan langs het water ligt het beeld van Marus van der Made van de route van 2013, dat werd aangekocht door het Amsterdamse Bos. Ondanks zijn breedte zorgt het gevarieerde gebruik van de brug ervoor dat er slechts een plek overblijft: de plaats waar Jan Heeren staat. Daar zou het Bos een betonnen stelconplaat kunnen leggen waarop dan een werk gemonteerd kan worden.
Locatie7rechtsLocatie 7 is de eerste plek in het bos, een be- en omsloten locatie, rechts van het bospad.
Locatie8karnemelksegat Locatie 8 is een besloten plek met rechts twee banken die zicht bieden op het Karnemelkse Gat, de plek waar vroeger een melkfabriek heeft gestaan. Er zou een werk in het water of op de wal kunnen staan. In het laatste geval is het raadzaam het werk erg degelijk te maken, want Locatie 8 is een nachtelijke hanplek...
LOcatie9a-9b Locatie 9 is een onderbreking van het bos links en rechts van het pad. Links geeft die opening zicht op het Dachaumonument over het water.
Locatie10op-kruising-of-hangen Locatie 10 is de kruising van twee voetpaden. De route loopt rechtdoor. Op, in de buurt of misschien boven de kruising is plek voor een werk. Helaas kan hier geen stelconplaat op de kruizing gezet worden, wegens de te zachte ondergrond.
Locatie11a Locatie 11 met links en rechts van het pad is een smalle tocht tussen de bomen; een mooie plek voor een waterbeeld/brug?
Locatie12 Locatie 12 iets verder is rechts van het pad een open plek die doorkijkt op een van de zomers erg drukke speelweiden. De bomen overkluisteren het pad en laten hun zware takken rechts bijna tot op de bodem zakken.
Locatie13 Aansluitend op Locatie 12 is locatie 13 ook rechts van het pad. Aan de linkerzijde groeit het helemaal dicht, dus daar zijn geen goede plekken te vinden. Locatie 13 wordt achteraan begrenst door de omgevallen boom.
Locatie14 De laatste locatie van de route is 14, dezelfde plek die in 2013 ook deel uitmaakte van de route. Verderop draait het pad naar rechts en komt dan uit op de drievoudige asfaltweg van het begin van de beeldenroute.

In het algemeen is het goed rekening te houden met het feit dat deze foto's midden in de winter gemaakt zijn. Het A'damse Bos is echter een echt bos dat heel erg dichtgroeit in het voorjaar en de zomer.