Menu
T&L


Earth coming to life


Radslag, 2013


Casting life, 2010 Leiden Hortus


 

NKvB Keurmerk voor exposities

Om als expositiegelegenheid in aanmerking te komen voor het Keurmerk van de NKvB moet de praktijk alsvolgt zijn: 
• Bij verkoop mag de provisieberekening van de expositiegelegenheid niet hoger zijn dan 33% van de nettoprijs van het kunstwerk
• Verzekeringen, uitnodigingen en openingskosten komen voor rekening van de organisatie 
• Commerciële organisaties en rijks-, provincie- en gemeente-instellingen dienen een hang- en stageldvergoeding toe te passen, die gerelateerd is aan de inkoopwaarde van de getoonde kunstwerken (bv. 5 %) voor een gangbare expositieperiode. Deze regels gelden ook voor bedrijven of non-profitinstellingen. 
• Transportkosten worden vergoed
• Reis- en verblijfkosten van de kunstenaar worden vergoed
• Wanneer de kunstenaar verzocht wordt werkzaamheden te verrichten, zal daar een vergoeding tegenover staan van minstens € 50,= per uur

Alleen wanneer aan deze regels is voldaan, zal de NKvB graag een keurmerk van goed gedrag uitgeven en op de website plaatsen.